Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat.

Ensenyament: Educació d'adults

Titulació: Sense titulació/Altres certificats

Sistema: LOGSE

Formació: Preparació per a les proves d'accés

Codi: FANRU25A0000