Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes.

Ensenyament: Educació d'adults

Titulació: Graduat/ada en ESO

Sistema: LOE

Formació: Educació secundària per a les persones adultes

Codi: APA ESO