Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.
 
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau superior
  • Titulació: Tècnic/a superior
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Activitats físiques i esportives
  • Codi: CFPS AEA0